Odszkodowanie za zabranie działki pod budowę drogi

Budowa dróg jest codzienną praktyką jednostek samorządu terytorialnego oraz państwa. Wiadomo bowiem, że bez rozbudowy sieci dróg utrudniony jest rozwój czy to poszczególnych gmin czy całego państwa. Budowa drogi to skomplikowany proces mający wiele aspektów, w tym aspektów prawnych. Proces ten obejmuje m.in. pozyskanie środków na budowę, zorganizowanie stosownych przetargów, uzyskania pozwoleń, wybór wykonawców i podpisanie umów oraz w ostateczności wybudowanie drogi.

 

 

Strony, Autostrady, Odnowienie

 

 

Źródło foto: www.pixabay.com

 

Czytaj więcej...

Autolustracja

Postępowanie lustracyjne i autolustracyjne jest regulowane w głównej mierze przez ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 430) oraz przez kodeks postępowania karnego.  Celem postępowania autolustracyjnego jest zweryfikowanie czy osoba, która pełniła lub pełni funkcję publiczną tj. np. poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes sądu, sędzia i prokurator oraz szereg innych osób wskazanych w art. 4 w/w ustawy złożyła prawdziwe oświadczenie lustracyjne.

 

 

Źródło foto: www.pixabay.com

 

 

Czytaj więcej...

Najnowsze orzecznictwo sądów w zakresie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Nadanie stopnia doktora habilitowanego jest uregulowane w głównej mierze przez przepisy ustanowione przez państwo w formie ustaw i rozporządzeń. Obecnie została dokonana reforma tych przepisów, która w pewien sposób modyfikuje nadawanie stopni naukowych. Przepisy te jak każde inne podlegają nierzadko rozbieżnym interpretacjom.

 

 

Źródło foto: www.pixabay.com

Czytaj więcej...

Nadgodziny w służbach mundurowych - SOP (BOR)

Osoba była funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. Na dany dzień posiadała 1359 nieodebranych wypracowanych nadgodzin w służbie, za które nie otrzymała wynagrodzenia. Z dniem 1 lutego 2018 r. BOR uległo przekształceniu w Służbę Ochrony Państwa. Czy funkcjonariusz ma prawo do wynagrodzenia pieniężnego za nadgodziny? Podpowiedź w tym zakresie znajdziemy w orzecznictwie sądu i nauce prawa.

 

 

Źródło foto: www.pixabay.com

 

Czytaj więcej...

Alimenty na dziecko

Alimenty są jednym z najczęściej dochodzonych roszczeń przez osoby fizyczne, klientów indywidualnych. Najczęściej kwestia alimentów pojawia się w sytuacji rozstania się rodziców. Rozstanie to ma zwykle wymiar nieformalnej separacji małżonków lub częściej wiąże się z wszczętym lub planowanym rozwodem. W takiej sytuacji dzieci pozostają przy jednym z małżonków, zwykle kobiecie i pojawia się kwestia utrzymania wspólnych dzieci.