Współwłasność

2024-04-11 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie współwłasności lokali mieszkalnych

Odwołanie OSP

2024-04-10 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie odwołania w sprawie wykluczenia z ochotniczej straży pożarnej

Doktorat

2024-03-13 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora nauk

Habilitacja

2024-03-13 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji

Spadek, długi

2024-03-06 Kancelaria prawna udzieliła pomocy prawnej w zakresie spadku i długów

Nabycie spadku

2024-02-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycia spadku

Nabycie spadku

2024-02-15 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycie spadku

Statut OSP

2024-02-14 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania statut OSP

Wspólnota

2024-02-13 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie uchylenia uchwały we wspólnocie mieszkaniowej

Habilitacja

2024-02-06 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odmowy nadania habilitacji

Mobbing

2024-01-30 Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu prawa pracy-mobbingu